प्रभाव परिमार्जनकर्ता

  • प्रभाव परिमार्जक ADX-600

    प्रभाव परिमार्जक ADX-600

    ADX-600 additive बाहिरी PVC को लागि कोर-शेल एक्रिलिक प्रभाव परिमार्जक हो।जस्तै विन्डो फ्रेम, प्यानल, साइडिङ, फेन्स, बिल्डिङ फोल्डिङ बोर्ड, पाइप, पाइप फिटिङ र विभिन्न इन्जेक्शन पार्ट्स।